အဖန္ဖန္မွန္...

ဒီတစ္ေခါက္ Tutorial ကေတာ့ ဖန္ကို ဖန္တီးတဲ့အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာလည္း ဖန္၊ မွန္စသည္တို႔ဟာ အေရာင္နဲ႔ အလင္းအေမွာင္တို႔ရဲ႕ လွည့္စားခ်က္သာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းလမ္းေတြက ေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါပဲ။ ဒီသင္ခန္းစာမွာ ေျပာျပသြားမွာကေတာ့ အရင္ သင္ခန္းစာေတြရဲ႕ တစိတ္တပိုင္းကို အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္တယ္။ ပထမဦးဆံုး Basic Concept သင္ခန္းစာ (၅) ဖန္ျပားပံုသ႑ာန္မ်ားဖန္တီးျခင္း ကို အသံုးျပဳၿပီး Glass Text တစ္ခု ဘယ္လိုလုပ္ရသလဲဆိုတာ ေျပာျပပါမယ္။

၁) ထို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ Background ႏွင့္ Text ကို ႐ိုက္ပါ။

၂) ၿပီးရင္ေတာ့ Text ကို Glass Effect ထည့္ပါမယ္။ ပထမဦးဆံုး ဖန္ျပားသ႑ာန္မ်ားဖန္တီးျခင္း သင္ခန္းစာမွာ အဆင့္(၅) အထိ ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရပါမယ္။

၃) ၿပီးလွ်င္ အေပၚမွ Reflection Layer ကို Opacity=30% ေအာက္မွအမဲေရာင္ Text ကို Opacity=20%, Fill=10%ခန္႔ေပးလိုက္လွ်င္ေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္တဲ့ Glass Text တစ္ခုရပါမယ္။

အကယ္၍အမဲေရာင္ သန္းေနတာကို မႀကိဳက္ရင္ေတာ့ ေအာက္မွ Text ကို လိုအပ္တဲ့Color ထည့္လိုက္႐ံုပါပဲ။

အခုတခါမွာေတာ့ Special Effect သင္ခန္းစာ (၅) ေရလိုေနတယ္ သင္ခန္းစာကို အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄) လိုအပ္ေသာ Background ႏွင့္ Text ကို ႐ိုက္ၿပီးၿပီဆိုလွ်င္ ထိုသင္ခန္းစာမွ အဆင့္(၆) Blending Options ကို ထည့္ပါ။ ေအာက္မွာ ျပန္ေဖာ္ ျပေပးထားပါတယ္။

ၿပီးလွ်င္ေတာ့ ပံုအတိုင္းေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅) ထို Layer ကို Blending mode=Lighten (သို႔မဟုတ္) Fill Percentage=0% ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ Bevel & Emboss နည္းျဖင့္ လြယ္ကူေသာ Glass Text တစ္ခုကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

Bevel & Emboss ကို အသံုးျပဳဖန္တီးျခင္း၏အားသာခ်က္ကေတာ့... Shading Angle ႏွင့္ Altitude မ်ား လိုသလိုေျပာင္းႏိုင္ျခင္း Glass Contour မွာ လိုသလို Contour Shape ကိုေျပာင္းၿပီး ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမဲေရာင္သန္းေနတဲ့ Text ကို မႀကိဳက္ရင္ေတာ့ Shadow Mode Color ကို လိုသလို ေျပာင္းယူလိုက္႐ံုပါပဲ။

ေအာက္မွာျပထားတဲ့ နမူနာ ကေတာ့ Bevel & Emboss ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ Gloss Contour=Ring-Double ျဖစ္ၿပီး Shadow Mode Color=#d3fcff ျဖစ္ပါတယ္။ Layer Opacity=90% ႏွင့္ Fill=0% တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လိုအပ္သလို ခ်ိန္လို႔ရပါတယ္ေနာ္...

အေမးအေျဖက႑သို႔ ေမးျမန္းလာေသာ Glass Text ဘယ္လိုဖန္တီးရမလဲဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်နပ္မည္ ဟုလည္း ယူဆပါသည္။ ေနာက္ Tutorial ေတြမွာေတာ့ ဖန္နဲ႔ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္တဲ့ Ice Text, X-ray Text, Jelly Text မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ေျပာျပသြားပါမယ္။

Design ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ Boundary ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ အႏုပညာဆန္တဲ့ မ်က္လံုး၊ ဖန္တီးမႈပါတဲ့ ဦးေႏွာက္တို႔နဲ႔သာ ထိန္းခ်ဳပ္သြားတာလို႔ပဲ ဆိုခ်င္ပါတယ္။